ODS

Objectius Desenvolupament Sostenible

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible, una oportunitat perquè els països i les seves societats emprenguin un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L’Agenda consta de disset objectius de desenvolupament sostenible, que inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins a la lluita contra el canvi climàtic, l’educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats.

El projecte LOOP contribueix als ODS a través de l’objectiu 12 «Producció i consum responsables»

Sustainable Consumption Production

El consum i la producció mundials (forces impulsores de l’economia mundial) depenen de l’ús del medi ambient natural i dels recursos d’una manera que continua tenint efectes destructius sobre el planeta.

El progrés econòmic i social aconseguit durant el darrer segle ha estat acompanyat d’una degradació mediambiental que està posant en perill els mateixos sistemes dels quals depèn el nostre desenvolupament futur (i, certament, la nostra supervivència).

A continuació, s’exposen alguns fets i xifres.

Cada any, s’estima que un terç de tot el menjar produït (l’equivalent a 1.300 milions de tones amb un valor pròxim al bilió de dòlars) acaba podrint-se en els poals dels fems dels consumidors i detallistes, o fent-se malbé a causa d’un transport i unes pràctiques de recol·lecció deficients.

Si tothom canviàs les seves bombetes per unes d’energèticament eficients, s’estalviarien 120.000 milions de dòlars estatunidencs a l’any.

En cas que la població mundial arribi als 9.600 milions de persones el 2050, es podria necessitar l’equivalent a gairebé tres planetes per proporcionar els recursos naturals necessaris per mantenir els estils de vida actuals.

La pandèmia de la COVID-19 ofereix als països l’oportunitat d’elaborar plans de recuperació que reverteixin les tendències actuals i canviïn els nostres patrons de consum i producció cap a un futur més sostenible.

El consum i la producció sostenibles consisteixen a fer més i millor amb menys. També es tracta de desvincular el creixement econòmic de la degradació mediambiental, augmentar l’eficiència de recursos i promoure estils de vida sostenibles.